PROIZVODI

Aluminijski odljevci

Lipovica proizvodi aluminijske odljevke koji se koriste u automobilskoj industriji, elektrotehnici, kod izrade namještaja, u građevinarstvu, brodogradnji te vojnoj i drugim industrijama. Pri proizvodnji odljevaka se koristi tehnologija tlačnog lijeva, a čije faze uključuju lijevanje, krzanje, pjeskarenje, CNC geometrijsku inspekciju, završnu obradu, kontrolu kvalitete te pakiranje.