Održivi razvoj

PROJEKT „Reciklaža i ozelenjivanje proizvodnog procesa u Lipovici“

LIPOVICA S PARTNEROM INNOVATION NORWAY U PROJEKTU RECIKLAŽE
ALUMINIJA I OZELENJIVANJU PROIZVODNJE

Objavljeno 8.9.2022.


Lipovica, proizvodna tvrtka sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje aluminijskih radijatora
okreće se održivosti i ozelenjivanju proizvodnje kroz uvođenje procesa reciklaže aluminija.


Korijeni Lipovice sežu u daleku 1968. godinu kada je započela proizvodnja prve linije
radijatora, a tvrtka je razvojem tehnologije i unapređenjem proizvodnog procesa dosegla
visoku serijsku proizvodnju po kojoj je danas poznata i kojom osvaja tržišta diljem svijeta.
LIPOVICA u desetljećima svojeg postojanja svoj razvoj može zahvaliti visokovrijednom
proizvodu s oznakom „Hrvatska kvaliteta“, kvalitetnim radnicima, stručnjacima te njihovom
znanju koji su bili i jesu temelj ove uspješne tvornice.


Sa projektnim partnerom, financijskim mehanizmom Innovation Norway, Lipovica pokreće
projekt pod nazivom „Reciklaža i ozelenjivanje proizvodnog procesa u Lipovici“ koji će
osnažiti vrijednost njene proizvodnje.


Projekt je dakle podržan od norveških investicijskih fondova ˝ Norway Grants˝, kao dio
programa poslovnog razvoja i inovacija kojim upravlja Innovation Norway. Cilj projekta je
omogućiti veću konkurentnost poduzeća kao i otvaranje novih radnih mjesta te smanjenje
ugljičnog otiska.


Uvođenjem novih tehnologija, Lipovica će u proizvodnom procesu primijeniti reciklažu
sekundarnog aluminija, ali i ponuditi nove proizvode kako europskom, tako i svjetskom
tržištu te biti prvi hrvatski proizvođač aluminijskih profila.

Oprema i tehnologije koje će se koristiti projektom omogućit će Lipovici plasman novih
recikliranih proizvoda na tržištu, osvijestit će lokalnu, ali i širu zajednicu kao i zaposlenike te
posljedično pospješiti konkurentnost tvrtke.


Očekivani rezultati projekta plasman novih proizvoda i tehnologija, povećanje profitabilnosti
tvrtke, otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje ugljičnog otiska za čak 2.500 tona te ušteda u
potrošnji energije za 27.500 MWh.