Naši certifikati

ISO je međunarodna organizacija za normizaciju (International Organization for Standardization). Certifikat ISO 9001:2008 je međunarodni standard koji dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i da je usklađen sa propisima.

Certifikat klijentima odnosno tvrtkama daje potvrdu o implementaciji internih procesa u skladu sa ISO standardima i normama.

Osnovni cilj jest:

  • unapređenje postojeće organizacije rada
  • povećanje kvalitete proizvoda i/ili usluga
  • povećanje zadovoljstva korisnika
  • povećanje učinkovitosti i rad uz stalan napredak
  • uspostava dosljednog sustava odgovornosti (tko, što, kada, itd.)
  • uspostava preventivnog sustava (što ako)
  • bolja dokumentiranost načina rada
  • povećanje zadovoljstva uposlenika itd.

Navedeni certifikat izdaje nezavisno, za to ovlašteno tijelo. To je međunarodni standard kojim se propisuje način upravljanja kvalitetom gotovog proizvoda ili usluge. Lipovica je nositelj certifikata već desetak godina. Tokom tog razdoblja u evropskim okvirima ovlaštena, vanjska agencija izvršila je cijeli niz kontrolnih pregleda (audita) kako bi utvrdila ispravnost funkcioniranja sustava osiguranja kvalitete u Lipovici d.o.o. U svakom od tih pregleda potvrđeno je da će kupac naših proizvoda ili usluga dobiti proizvod ili uslugu ujednačene i vrhunske, propisane kvalitete.