Columns without locks

Stupići bez brave sastoje se od dva dijela. Vidljivi dio (može biti okrugli ili rebrasti) i dio pomoću kojeg se stupić fiksira (ubetonira) u podlogu (vidi sliku u tehničkim karakteristikama). Jednom ugrađeni ovi stupići se više ne mogu demontirati. Stupići su čvrste konstrukcije, stabilani i jednostavni za rukovanje i postavljanje. Svojim dizajnom čine dekorativnu zaštitu zelenih i pješačkih zona te kolnih ulaza.

Okrugli stupić
860
Rebrasti stupić
670
Rebrasti stupić
860
Visina stupa (A)
mm
860
670
860
Visina stupa (B)
mm
1160
970
1460
Širina postolja stupa
mm
170
170
160
Masa stupa
kg
8,50
6,80
8,50

Postavljaju se tako da se iskopa rupa za dio čelične cijevi koja izlazi iz stupića. U rupu se postavi stupić i zalije betonom.

670 bez brave
670 s bravom
860 bez brave
860 s bravom
Stup okrugli
410,00 kn
389,00 kn
--
--
Stup rebrasti
410,00 kn
389,00 kn
348,00 kn
326,00 kn
Postolje za stup s bravom
140,00 kn
--
140,00 kn
--
Ključ za stup s bravom
23,00 kn
--
23,00 kn
--

Cijene su bez PDV- a, informativnog karaktera.

Za sve ostale detalje molimo da se obratite u službu prodaje, tel. 044/569-110.