Serbia

Ovdje možete potražiti podatke o vama najbližoj tvrtki u našoj distribucijskoj mreži.

Beograd

Energy-net d.o.o

Vodovodska 158b

tel. +381/ 11 2310 886

fax.+381/ 11 2310 675

e-mail:beograd@energynet.rs

Novi Sad

Energy-net d.o.o

Temerinska 57

tel. +381/ 21 510 699

fax.+381/ 21 510 699

e-mail:novisad@energynet.rs

Kać

Energy-net d.o.o

Proleterska 49

tel. +381/ 21 68 61 000

fax.+381/ 21 68 61 025

e-mail:info@energynet.rs

Kraljevo

Energy-net d.o.o

Progorelica 92b

tel. +381/ 36 515 0009

fax.+381/ 36 515 0010 

e-mail:kraljevo@energynet.rs

Šid

Jagodina

Energy-net d.o.o

S.Prvovrnčanog bb

tel. +381/ 35 250 502

fax.+381/ 35 250 503

e-mail:jagodina@energynet.rs

Sombor

Energy-net.d.o.o

Matije Gupca 11

tel.+381/ 25 424 352

fax.+381/ 25 424 352

e-mail:sombor@energynet.rs

Sremska Mitrovica

Energy-net d.o.o

Parobrodska 10

tel. +381/ 22 621 203

fax.+381/ 22 621 203

email:sremskamitrovica@energynet.rs

Subotica

Energy-net d.o.o

Beogradski put 27

tel. +381/ 24 525 711

fax.+381/ 24 559 660

email:subotica@energynet.rs

Užice

Energy-net d.o.o

Gorjani bb

tel. +381/ 31 546 781

fax.+381/ 31 546 782

e-mail:uzice@energynet.rs

Vršac

Energy-net d.o.o

Užička 24a

tel. +381/ 13 219 0153

fax.+381/ 13 219 0152

e-mail:vrsac@energynet.rs

Bečej

Energy-net d.o.o

Glavna 59

tel. +381/ 21 691 7628

fax.+381/ 21 691 7628

e-mail:becej@energynet.rs

Požarevac

Energy-net d.o.o

27 Aprila 77/A

tel. +381/ 12 7516 136

fax.+381/ 12 7516 136

e-mail:pozarevac@energynet.rs

Kruševac

Energy-net d.o.o

Vece Korčagina 156

tel. +381/ 37 3501 504

fax.+381/ 37 3501 504

e-mail:krusevac@energynet.rs

View on map

Na mapi su prikazani naši partneri. Ovisno o podacima dostupnim unutar aplikacije, geo-pozicija markera ne označava nužno točnu adresu pojedine tvrtke već služi kao gruba orijentacija. Klikom na marker dajemo vam adresu tvrtke i brojeve telefona, pa možete direktnim kontaktom provjeriti točnu lokaciju.