Macedonia

Ovdje možete potražiti podatke o vama najbližoj tvrtki u našoj distribucijskoj mreži.

Skopje

Makoterm dooel

ul.Mito Hađivasilev br. 52

tel./fax +389/ 2 3117 733

e-mail:info@makoterm.com.mk

View on map

Na mapi su prikazani naši partneri. Ovisno o podacima dostupnim unutar aplikacije, geo-pozicija markera ne označava nužno točnu adresu pojedine tvrtke već služi kao gruba orijentacija. Klikom na marker dajemo vam adresu tvrtke i brojeve telefona, pa možete direktnim kontaktom provjeriti točnu lokaciju.