Croatia

Ovdje možete potražiti podatke o vama najbližoj tvrtki u našoj distribucijskoj mreži.

Zagreb

Petrokov d.o.o.

Mrškina 52-d

Tel: +385 1 2355 333

Fax: +385 1 2331 873

Fero-term d.o.o.

Ilica 265

tel. +385 1 390 8999

fax.+385 1 390 8980

Petrokov d.o.o.

II Maksimirsko naselje 17

tel. +385 1 2332 331

fax.+385 1 2338 044

Fero-term d.o.o.

Dubrava 35

tel. +385 1 299 0965

fax.+385 1 299 1762

Agria d.o.o

Gospodarska 14

tel.+385 1 6625 155

fax.+385 1 6625 156

Bedekovčina

Instalogradnja d.o.o.

Stjepana Radića 31

tel.+385 49 213 555

fax.+385 49 213 777

Bjelovar

Fero-term d.o.o.

Veliko Središće 31

tel. +385 43 217 130

fax.+385 43 217 127

Daruvar

Tvim-tonković d.o.o

Josipa Jelačića 78

tel. +385 43 440 455

fax. +385 43 440 456

Duga Resa

Termocentar d.o.o.

Trg Hrvatskih mučenika 12

tel.+385 47 841 094

fax.+385 47 811 094

Garešnica

Termometal d.o.o

Industrijska 3

tel. +385 43 531 398

fax. +385 43 445 133

Gospić

Vrkljan d.o.o.

Kaniža 5

tel.+385 53 574 007

fax.+385 53 560 788

Termoin d.o.o.

Budačka 117

tel.+385 53 560 094

Mrvica M d.o.o.

Kaniška ul. 87

tel.+385 53 572 076

fax.+385 53 573 233

Imotski

Vokel d.o.o.

Glavina donja

tel.+385 21  582 427

fax.+385 21 582 198

Karlovac

Frak d.o.o.

Jelaši 28 F

tel.+385 47 641 400

fax.+385 47 641 401

Fero-term d.o.o.

Dubovac 10

tel. +385 47 648 550

fax.+385 47 648 553

Korenica

Mrvica M d.o.o.

Josipa jovića 16

tel.+385 53 776 806

fax.+385 53 756 298

Kutina

Tvim-tonković d.o.o

Kolodvorska 56

tel. +385 44 680 999

fax. +385 44 684 586

Krapina

Central-term d.o.o.

Doliće 1c

tel. +385 49 371 923

fax. +385 49 301 360

Križ

Luna-usluge d.o.o

Zagrebačka 17

tel. +385 1 2824 791

fax.+385 1 2824 791

Križevci

Antolić d.o.o

Nikole Tesle 26

tel. +385 48 716 368

fax. +385 48 716 368

Labin

Termoing d.o.o

Rudarska 3

tel. +385 52 855 012

fax. +385 52 855 012

Nova Gradiška

Termocentar d.o.o.

Karla Dieneša 29

tel. +385 35 361 168

fax.+385 35 361 168

Novska

Tvim-tonković d.o.o

Dalmatinska 10,Uklade

tel. +385 44 608 720

fax. +385 44 608 721

Ogulin

Bertović d.o.o.

Gavani 2

tel.+385 47 537 459

fax.+385 47 537 461

Klek-Mont d.o.o.

I.G.Kovačića 13

tel.+385 47 531 564

fax.+385 47 801 584

Osijek

Agria d.o.o

Sv. Leopolda Mandića 215

tel.+385 31 281 666

fax.+385 31 281 653

Feroterm d.o.o.

Gundulićeva 33

tel. +385 31 252 222

fax.+385 31 202 020

Žepoh d.o.o.

Sv. Leopolda Mandića 111J

tel. +385 31 298 765

fax.+385 31 298 766

Popovača

Mah d.o.o

Sisačka cesta 5

tel. +385 44 670 620

fax. +385 44 670 625

Poreč

Termoing d.o.o

Matije Vlašca 26/21

tel. +385 52 427 766

fax. +385 52 427 766

Pula

Termocommerce d.o.o.

Divkovićeva 2A

tel. +385 52 300 500

fax.+385 52 393 707

Petrokov d.o.o.

Rimske Centurijacije bb

tel. +385 52 500 600

fax. +385 52 544 010

Keraterm

Divkovićeva cesta 2a

tel. +385 393 705

Rijeka

Termocommerce d.o.o.

Marinići b.b

tel. +385 51 372 236

fax.+385 51 551 594

Petrokov d.o.o.

Jušići 12

tel. +385 51 275 604

fax.+385 51 275 610

Fero-term d.o.o.

Industrijska zona Kukuljanovo

tel. +385 51 401 705

Samobor

Ekoplam d.o.o.

I.Mažuranića 63

tel.+385 1 3362 679

fax.+385 1 3362 679

Sesvete

Fero-term d.o.o.

Zagrebačka 49

tel. +385 1 4343 030

fax.+385 1 4343 037

Sesvetski Kraljevec

Degać d.o.o

Kobiljačka 25

tel.+385 1 2048 702

e-mail: degac@zg.t-com.hr

Sisak

Fero-term d.o.o.

Trg Stjepana Radića 8

tel. +385 44 523 047

fax. +385 44 552 472

Slavonski Brod

Fero-term d.o.o.

Petra Svačića 6b

tel. +385 35 410 212

fax. +385 35 410 237

Sveta Nedjelja

Fero-term d.o.o.

F.Tuđmana 10

tel. +385 1 333 5460

fax.+385 1 333 5470

Sveti Ivan Zelina

Puhelek-Zelina d.o.o.

V. Nazora 79/a

tel.+385 1 2061 535

fax.+385 1 2062 195

Split

Agria d.o.o.

141 brigade 9

tel. +385 21 374 523

fax.+385 21 276 545

Fero-term d.o.o.

Stobrečka 5

tel. +385 21 453 100

fax.+385 21 453 110

Petrokov d.o.o.

Josipa B.Jelačića 30

tel. +385 21 244 716

fax.+385 21 261 560

Šibenik

Feroterm d.o.o.

Borajska cesta bb

tel. +385 22 492 400

fax.+385 22 492 407

Varaždin

Dinop d.o.o

Zagrebačka 145

tel: +385 42 204 249

Vitos d.o.o.

Zagrebačka 315

tel. +385 42 211 622

fax.+385 42 211 622

Virovitica

Intermont d.o.o

Matije Gupca 13

tel. +385 33 722 822

fax.+385 33 722 922

Termodom d.o.o

Ljudevita Gaja 13

tel. +385 33 782 976

fax.+385 33 000 000

Vrbovec

Zabok

Požgaj-promet

Ul.Josipa broza Tita bb

tel. +385 49 221 477

fax.+385 49 221 100

Zadar

Žepoh d.o.o.

Ivana Zajca 2

tel. +385 23 221 174

fax.+385 23 221 183

Keraterm

Jadranska Cesta 28

tel. +385 23 643 691

Zaprešić

PTP-Zaprešić d.o.o.

Ilije Gregorića 10

tel.+385 1 33 10 726

fax.+385 1 33 10 781

Kš promet d.o.o.

Zagrebačka 39

tel.+385 1 331 05 96

fax.+385 1 331 05 38

Moc d.o.o.

Josipa Jelačića 82

tel.+385 1 33 10 933

fax.+385 1 33 57 492

Velika Gorica

Fero-term d.o.o.

Trg kralja Tomislava 12

tel. +385 1 6213 808

fax. +385 1 6213 218

Vinkovci

Regulator d.o.o.

Duga Ulica 55

tel.+385 32 33 82 82

fax.+385 32 33 13 82

Vukovar

Vodomaterijal d.d.

Vladimira Nazora 5

tel.+385 32 441 721

fax.+385 32 428 238

Županja

Termoprom d.d.

Braće Radić 89

tel.+385 32 836 023

fax.+385 32 836 023
 

View on map

Na mapi su prikazani naši partneri. Ovisno o podacima dostupnim unutar aplikacije, geo-pozicija markera ne označava nužno točnu adresu pojedine tvrtke već služi kao gruba orijentacija. Klikom na marker dajemo vam adresu tvrtke i brojeve telefona, pa možete direktnim kontaktom provjeriti točnu lokaciju.