Bosnia and Herzegovina

Ovdje možete potražiti podatke o vama najbližoj tvrtki u našoj distribucijskoj mreži.

Sarajevo

Luk d.o.o

Pijačna 14c

tel./ +387/ 33 777 800

fax./ +387/ 30 718 801

Vokel d.o.o

Kurta Schorka 5a

tel./ +387/ 33 768 605

fax./ +387/ 33 768 606

Luk d.o.o

Zagrebačka 4d

tel./ +387/ 33 665 600

fax./ +387/ 33 665 601

Vitez

Economic (franšizna mreža)

Poslovni centar 96

tel. +387/ 30 718 333

fax.+387/ 30 718 302

Posušje

Vokel d.o.o

Vinjani bb

tel./ +387/ 39 693 199

fax./+387/ 39 693 001 

Banja Luka

Intermetal d.o.o

Stefana Lazarevića b.b

tel./+ 387/ 51 381 101

fax./+387/51 380 040

Luk d.o.o

Prote Nikole Kostića bb

tel./ +387/ 51 322 400

fax./ +387/ 51 322 401

Vokel d.o.o

Cara Dušana 74

tel./ +387/ 51 507 300

fax./ +387/ 51 507 303

Bihać

Vokel d.o.o

Pritoka bb

tel./ +387/ 37 328 128

fax./ +387/ 37 361 784

Bijelinja

Vokel d.o.o

Ljeljenča b.b

tel./ +387/ 55 256 050

fax./ +387/ 55 256 212

Brčko

Luk d.o.o

Banjalučka 23

tel./+ 387/ 49 230 420

fax./+387/ 49 230 401

Vokel d.o.o

Dejtonska 90

tel./ +387/ 49 213 874

fax./ +387/ 49 213 874

Jajce

Vokel d.o.o

Skela b.b

tel./ +387/ 30 654 088

fax./ +387/ 30 654 089

Livno

Vokel d.o.o

Župana Želimira b.b

tel./ +387/ 34 202 665

fax./ +387/ 34 202 665

Prijedor

Vokel d.o.o

Svale b.b

tel./ +387/ 52 243 810

fax./ +387/ 52 243 811

Tuzla

Luk d.o.o

Hrvatske brigade 25

tel./+ 387/ 35 290 400

fax./+387/ 35 290 118

Visoko

Luk d.o.o

Arnautovićko polje bb

tel./+ 387/ 32 731 090

fax./+387/ 32 731 091

View on map

Na mapi su prikazani naši partneri. Ovisno o podacima dostupnim unutar aplikacije, geo-pozicija markera ne označava nužno točnu adresu pojedine tvrtke već služi kao gruba orijentacija. Klikom na marker dajemo vam adresu tvrtke i brojeve telefona, pa možete direktnim kontaktom provjeriti točnu lokaciju.