Quality

Radijatori Lipovica su, zahvaljujući upotrebi materijala vrhunske kakvoće u proizvodnom procesu, proizvod iznimne otpornosti i neograničenog vijeka trajanja. Proizvode se tehnologijom tlačnog lijeva od specijalne aluminijske legure koja ima izvrsna mehanička i korozijska svojstva.

Odlična korozijska svojstva radijatora su dodatno poboljšana dvostrukim bojanjem svakog radijatora. Prvo se radijator oboji postupkom anaforetičkog nanošenja temeljnog laka, a u završnoj fazi se radijator zaštiti elektrostatskim nanošenjem praškaste epoksipoliesterske boje.

Kontinuiranim praćenjem kvalitete ulaznih repromaterijala, praćenjem kvalitete rada u svim fazama proizvodnje i završnim ispitivanjem finalnog proizvoda dobije se radijator ujednačeno visoke kvalitete i pouzdanosti. To potvrđuju certifikati dobiveni od akreditiranih međunarodnih institucija.

Ovu oznaku Lipovica d.o.o. dobila je za svoje radijatore na temelju inspekcije nezavisne i za to u Europi ovlaštene certifikacijske kuće. Ta kuća je na temelju ispitivanja slučajnih uzoraka naših radijatora uzetih iz proizvodnje i iz trgovačke mreže utvrdila da je Lipovica radijator proizvod proizveden, ispitan i plasiran na tržište u skladu sa EN 442. EN 442 je europska norma koja definira, između ostalog, koje karakteristike mora imati aluminijski lijevani radijator da bi se slobodno mogao prodavati na tržištu EU

Ova oznaka osigurava konačnom korisniku ili projektantu vjerodostojnost svih podataka iznijetih u katalozima i publikacijama Lipovice d.o.o. Tu se prvenstveno misli na točne deklaracije o toplinskim učincima Lipovica radijatora, čime se omogućuje njihovo optimalno korištenje i sprečavanje nepotrebnih troškova. Također, ovom oznakom korisnik radijatora ima jamstvo da je Lipovica radijator proizveden od materijala koji su potpuno neškodljivi i bezopasni za ljudsko zdravlje kod normalne upotrebe radijatora. Uključujući i ambalažu, radijatori Lipovica mogu se reciklirati u 99 %-tnom obimu.

Vizualnim označavanjem kvalitetnih hrvatskih proizvoda i usluga Hrvatska gospodarska komora želi uspostaviti vizualni kod na hrvatskom i svjetskom tržištu – vizualni kod vrhunskih hrvatskih proizvoda i usluga, i na taj način pomoći hrvatskim tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu prepoznatljivi na tržištu.

Znak "Hrvatska kvaliteta" nose hrvatski proizvodi, koji po svim svojim značajkama (sastav, dizajn, ergonomski kriteriji, ekološki kriteriji...) zadovoljavaju visoke svjetske kriterije. Označavanje znakovima pomaže kupcima u prepoznavanju proizvoda, koji se odlikuje natprosječnom kvalitetom. Sustav ocjenjivanja uključuje nepristranu stručnu prosudbu proizvoda, dizajna, ekonomsko - marketinških parametara i sustav osiguravanja kvalitete u proizvodnji.

Proizvod "SOLAR" radijator dobitnik je visokog priznanja Hrvatske gospodarske komore, znaka "Hrvatska kvaliteta".

GOST R certifikacijski sustav se od 1993 godine primjenuje u Ruskoj federaciji za slijedeće grupe proizvoda :

  • roba široke potrošnje
  • elektronički i mehanički proizvodi
  • industrijska oprema za prehrambenu, kemijsku, naftnu i drugu industriju
  • Ovu oznaku Lipovica d.o.o posjeduje od 28.05.2007.