Consumption calculator

Upute

Kalkulator vam omogućuje okvirno izračunavanje potrebnog broja članaka (veličine baterije) Lipovica radijatora prema izabranom modelu, za pojedinu prostoriju.

U nastavku ćete moći unijeti podatke (parametre) za prostoriju temeljem kojih će se izraditi izračun.

Nakon unosa parametara za prostoriju možete izabrati "Dodaj prostoriju" kako biste unijeli još prostorija, ili "Izračunaj" za konačni izračun.

NAPOMENA: Ovaj izračun je okviran i radi jednostavnosti temeljem samo na osnovnim čimbenicima koji utječu na učinkovitost vašeg Lipovica radijatora

Više detalja saznajte u teksu ispod

Ulazne vrijednosti:

U kalkulator možete dodati jednu ili više prostorija kako bi izračunali ukupni broj članaka za stan ili kuću. U ovo polje dodajte naziv prostorije radi lakšeg snalaženja.


Ovdje upišite površinu prostorije u m2


Ovdje upišite visinu prostorije u metrima. Ako ste već unijeli jednu prostoriju ova vrijednost je prenesena iz vašeg prethodnog upisa.


Ovdje upišite srednju temperaturu vode u radijatoru. To je je razlika između ulazne i izlazne temperature u radijatorskoj bateriji, obično cca 5°C niža od temperature namještene na vašem bojleru. Preporučene vrijednosti upisa: 65-70°C ljeti, 75-85°C zimi. Ako ste već unijeli jednu prostoriju ova vrijednost je prenesena iz vašeg prethodnog upisa.


Ovdje željenu temperaturu u prostoriji. Normalna sobna temperatura je oko 20°C. U pojedinim prostorijama možete željeti višu ili nižu temperaturu. Ako ste već unijeli jednu prostoriju ova vrijednost je prenesena iz vašeg prethodnog upisa.

Pregled

Prostorija
Površina
Visina
Temp. vode
Temp. prostorije
Izolacija
Brisanje

Izračun

Okvirni izračun potrebnog broja članaka prema zadanim parametrima za radijator

Prostorija
Volumen
Temp. vode
Temp. prostorije
Izolacija
Tip radijatora
Broj članaka

O čemu sve ovisi toplinski učinak vašeg Lipovica radijatora?

Izračun potrebnog broja članaka radijatora (veličine baterija) koji smo ponudili na ovim stranicama je okvirni i može vam poslužiti za orijentaciju. Za točne izračune možete se konzultirati s vašim instalaterom ili našom podrškom za korisnike.

Postoji veliki broj čimbenika koji utječu na toplinski efekt radijatora. U našem izračunu ponudili smo vam izbor parametara koji imaju najveći utjecaj, kao što su veličina prostorije, srednja temperatura vode koja se koristi za zagrijavanje, te željena temperatura prostorije. Prema tim osnovnim parametrima i poznatim vrijednostima toplinskog učinka članaka Lipovica radijatora, izračunali smo vam okvirni broj članaka radijatora za naše tipove Ekonomik, Orion i Solar.

Pri unosu podataka o željenoj temperaturi vodite računa da unesete optimalnu temperaturu jer radijatore nećete uvijek imati postavljene jednako. Ponekad ćete željeti hladniji a ponekad topliji prostor. Isto tako, u različitim prostorijama želimo imati i različite temperature, spavaća soba može imati nižu temperaturo do dnevne.

Pri unosu srednje temperature vode u radijatoru, skrećemo vam pozornost da će ona biti u prosjeku 4-8°C niža od vrijednosti koju ste postavili na vašem bojleru, ali to zavisi od vašeg bojlera, duljine cijevi, ukupnog broja članaka itd.

Koliko će učinkovit biti vaš radijator ovisi i o samoj prostoriji. Nije isto ima li prostorija jedan ili dva vanjska zida, koja je debljina zidova i kakva je izolacija, ima li prostorija susjedne prostorije u kojima se grije, nalazi li se na spratu sa 'susjedima" koji griju svoje prostore, koliko prozora ima prostorija i kakvih, te naravno i koja je vanjska temperatura zraka i drugo. Učinkovitost grijanja stoga nije vezana uz mogućnost zagrijavanja već uz mogućnost zadržavanja temperature medija i grijanog prostora, izolacije.

U pravilu, ugradnjom većeg broja članaka radijatora početni troškovi su veći, ali se za iste efekte grijanja može koristiti niža temperatura vode čime se štedi na energiji i brže regulira temperatura prostora. Premali broj članaka u određenom prostoru daje uštedu u početnoj investiciji, ali dugoročno stvara veće troškove u energiji.