Warranty

Za grijanje Vašega doma odabrali ste radijatorLIPOVICA čime ste odabrali kvalitetu, trajnost, pouzdanost i vrhunski dizajn. Stoga Vas molimo da pri samoj kupnji radijatora pregledate i ustanovite da je proizvod neoštečen, a svoju eventualnu primjedbu iznesete prodavaču.

Za sve modele radijatora LIPOVICA garancija je dvadeset godina uz uvjet da je montaža stručno izvedena i da je upotreba sistema grijanja ispravna.

Da bi proizvod besprijekorno radio te da bi njegova upotreba bila dugotrajna i pouzdana, pažljivo pročitajte upute za montažu!!

GARANCIJSKA IZJAVA IZJAVLJUJEMO:

 1. Da je proizvod izrađen u skladu sa propisima Europske norme E 442 koja regulira tehničke specifikacije i zahtjeve za radijatore i izmjenjivače topline te da će radijatori Lipovica besprijekorno raditi ugarancijskom roku pod uvjetom da se koristi u skladu s njegovom namjenom i uputama za montažu , radi održavanje.
 2. Da ćemo na Vaš zahtjev, u dogovoru sa Vama, besplatno otkloniti eventualni nedostatak na proizvodu u najkraćem mogućem roku od trenutka prijave kvara.
 3. Garancija neće vrijediti u sljedećim slučajevima:
  • Ako se ne pridržava uputa za montažu, rad i održavanje
  • Ako se prilikom montaže koriste neoriginalni rezervni dijelovi i pribor
  • Za kvarove i oštećenja nastala zbog nestručnog i nebrižljivog rukovanja sa proizvodom
  • Ako nije priložen potvrđen garancijski list, kao i račun o kupnji proizvoda.
 4. Kupac može reklamaciju prijaviti neposredno prodavaču prilikom kupnje ili proizvođaču nakon ugradnje odnosno početka rada u garancijskom roku od 20 godina. Za ugrađeni ventilski sklop na radijatorima Orion + i Solar + jamstvo je 18 mjeseci.